Από το Blogger.

Εικόνες για το Δ1

Οι μαθητές του Δ1 δημιουργούν ιστορίες στο Powerpoint με ήρωες τον Παύλο και την Ειρήνη.
Για να χρησιμοποιήσουμε όλοι τις ίδιες εικόνες κάντε αντιγραφή - επικόλληση στις παρακάτω :
Καλή επιτυχία
Read More...